ZGAGA

ZGAGA piše, ko ji paše – o vodenju neprofitnih projektov in fundraisingu

V času študija na Filozofski fakulteti smo študentje imeli možnost, da obiskujemo tudi lektorate tujih jezikov. Na anglistiki in germanistiki npr. nizozemščino, švedščino in podobno, na romanistiki pa portugalščino, italijanščino, romunščino, katalonščino, … Če si želel na lektorat, si lahko napisal prošnjo oddelku, ki ga je pokrival in si npr. hodil na ruščino kot jaz …

Nadaljujte z branjem

Se kdaj kdo vpraša, koga naj bi se posedlo v glavno odločevalno telo nepridobitne organizacije? Zgodi se, a ne ravno pogosto. Redke organizacije pri nas imajo ‘sprejemne pogoje’ za člane upravnih teles. Kakšni bi pa ti pravzaprav lahko bili? Med prvimi sta osebna integriteta in etičnost, sledijo lahko izobrazba, delovne izkušnje, strokovno znanje, zame osebno …

Nadaljujte z branjem